Wybudowy / ADR

Starannie przygotowana oferta firmy Tramp to specjalistyczne nadwozia samochodów ciężarowych, w tym takie, które spełniają wymogi europejskiej normy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych – ADR. Wybudowy ADR pozwalają legalnie i bezpiecznie przewozić towary niebezpieczne takie jak odpady, substancje, mieszaniny czy preparaty niebezpieczne. Więcej informacji na temat zakresu, w jakim nadwozia realizują postanowienia umowy ADR udzielają nasi przedstawiciele, dlatego zapraszamy do kontaktu.